neljapäev, 14. juuli 2022

Saime Sotsiaalministeeriumilt vastuse oma teabenõudele

Vastus pöördumisele

Pöördusite Sotsiaalministeeriumi, Eesti Haigekassa, Ravimiameti ja Terviseameti poole ning soovite ravijuhendit ja juhendmaterjale vaktsiinikahjustuse diagnoosimise ja ravi käsitluse kohta. 
Vastame Teile ühise omavahel kooskõlastatud kirjaga.

Selgitame, et vaktsiinid võivad põhjustada erinevaid kõrvaltoimeid ning need on käsitletud iga vaktsiini ravimiomaduste kokkuvõttes.
Kõik ravimiomaduste kokkuvõtted vaktsiinide kohta on Ravimiameti kodulehel avalikult kättesaadavad kõigile tutvumiseks. Lisaks viidi nende põhjal vaktsiinide kasutusele võtmise eel arstkonnale läbi mitmeid koolitusi, kus muuhulgas käsitleti ka kõrvaltoimeid.

Nagu ei saa rääkida ühest konkreetsest haigusest või seisundist erinevate vaktsiinide tüsistusena, ei saa olla ka universaalset ravijuhendit vaktsiinist põhjustatud kõrvaltoimete või tüsistuste käsitluseks. Kõiki tekkinud kõrvaltoimeid käsitletakse lähtuvalt selle sümptomitele. Arvestama peab ka, et iga seisudi käsitluseks ei olegi ravijuhendit konkreetse dokumendina koostatud. Sellisel juhul lähtuvad arstid arstiteaduse hetke tasemest, aga ka teadusuuringute uuematest tulemustest ja arsti erialastest teadmistest/kogemustest. Nt kui kahtlus on autoimmuunhaigusele, siis lähtutakse vastava haigusgrupi käsitluse juhenditest ja alati ka selle hetke täiendavatest teadusandmetest, mis on publitseeritud. Asjaolu, kas põhjustajaks võis olla vaktsiin, on üks osa haiguse etioloogiast ja selle analüüsist ega mõjuta diagnostikaks või raviks valitud lähenemist.

Loodame, et selgitustest oli Teile abi.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Eleri Lapp
nõunik tervisesüsteemi arendamise
osakonnajuhataja ülesannetes