neljapäev, 16. juuni 2022

COVID vaktsiinidest põhjustatud tervisekahjustuste diagnoosimise ja ravimise juhendi teabenõue

Saatsime 16. juunil 2022 Sotsiaalministeeriumile, Ravimiametile, Terviseametile ja Haigekassale teabenõude seoses koroonavaktsiinidest põhjustatud tervisekahjustuste diagnoosimise ja ravimisega

COVID vaktsiinidest põhjustatud tervisekahjustuste diagnoosimise ja ravimise juhendi teabenõue

Pöördume teie poole seoses probleemidega, mis on ilmnenud COVID vaktsiinide järgselt tekkinud kõrvaltoimete diagnoosimise ja raviga.

Meie poolt kogutud kogemuslood peegeldavad tõsiasja, et ei Eesti perearstidel ega eriarstidel ole küllaldast arusaamist koroonavaktsiinide järgsete autoimmuunsündroomide (Autoimmune post‑COVID vaccine syndromes) olemusest, kaasnevate haigusseisundite diagnoosimisest ega ravist. See on toonud kaasa olukorra, kus vaktsiini saanud inimesed kannatavad kuude kaupa autoimmuunhäirest tingitud haigusseisundite käes, leidmata mõistmist ja saamata abi. Kuna diagnoosida ei osata, peavad kannatanud leppima terviseseisundi halvenemise, halvemal juhul ka haiguse krooniliseks muutumise ja organkahjustuste tekkimisega. 

Kaasneva probleemina tekib olukord, kus vaktsiini tõttu tervisekahjustuse saanud inimestel väheneb tõenäosus saada seadusega ette nähtud hüvitist, kuna neil puudub adekvaatne diagnoos ning haiguslugu on kas ebamäärane või lausa puudulik, pole tehtud asjakohaseid uuringuid jne. 

Kuna MTÜ Ikkagi Inimesed eesmärgiks on ühendada, esindada ja toetada COVID-19 vastu vaktsineerimise tagajärjel rasked kõrvaltoimed saanud ja Ravimiametisse sellekohaselt raporteeritud täisealisi isikuid ning teostada nende isikute huvikaitset, siis on antud kirja näol tegemist teabenõudega selle osas, mis suuniste alusel diagnoositakse ja ravitakse COVID vaktsiinide järgseid haigusseisundeid. 

Palume teabenõude korras väljastada meile COVID vaktsiinidest põhjustatud tervisekahjustuste diagnoosimise ja ravimise juhendid ning teised antud teemaga seonduvad meditsiinipersonalile seni edastatud dokumendid.

Lugupidamisega 

________________________

Riina Kütt
MTÜ Ikkagi Inimesed juhatuse esimees
Telefon: 5032251
E-post: ikkagiinimesed@gmail.com

Kommentaare ei ole: