reede, 28. oktoober 2022

Hagekassa ja Ravimiameti vastused teabenõudele

Meie lepinguline esindaja Advokaadibüroo Pallo&Partnerid OÜ esitas 23. septembril meie eest ja nimel Haigekassale teabenõude. 

Vastused saime Haigekassalt (24.10.2022 nr 1.1-13/23847-3) ja Ravimiametilt (28.10.2022 nr JUH-9/16-3), kuna osad küsimused ei kuulunud Haigekassa pädevusse. 

Üldistatult öeldes saame tõdeda, et saadud andmed näitavad paljudes aspektides probleeme ja ebakõlasid seoses vaktsiinikahjude diagnoosimise, kodeerimise ja raporteerimisega. Seetõttu pole ka imekpsandav, et probleemid on seoses vaktsiinikahjude hüvitamisega. 

Toome siinkohal eraldi vaid ühe iseloomuliku ebakõla, milleks on diagnoosikoodi U12.9 kasutamine. 

Meie küsimus nr 3: Kui palju on kasutatud meedikute pool diagnoosikoodi U12.9 (COVID-19 vaktsiini põhjustatud soovimatu mõju, täpsustamata)? 

Haigekassa vastus nr 3: Aastal 2021 oli Eesti Haigekassale esitatud raviarveid (või retsepte), kus oli kas põhi- või kaasuva diagnoosina märgitud U12.9, 772 isiku kohta, aastal 2022 (28.09.2022 kuupäeva seisuga) 178 isiku kohta. Juhime tähelepanu, et mitte kõik neist isikutest ei ole kas üldse vaktsineeritud, või ei olnud nad seda arve esitamise või retsepti kirjutamise ajaks (vt. vastus 6.)

Meie küsimus nr 6: Kui palju on Eestis pika COVID-vaktsineerimise järgse sündroomi (long post-COVID vaccination syndrome) all kannatavaid patsiente?

Haigekassa vastus nr 6: Kui defineerida pika COVID-vaktsineerimise järgse sündroomiga patsient seeläbi, et Eesti Haigekassale on esitatud raviarve (või retsept), millele on kas põhi-või kaasuva diagnoosina märgitud U12.9, siis alates 2021 aastast on selliseid isikuid 934. Sh. on 41 isikut, kes meie andmeil ei ole vaktsineeritud COVID-19 vastu ja 350 isikut, kes on tänaseks vaktsineeritud, kuid kellel U12.9 diagnoos on arvele (või retseptile) märgitud enne vaktsineerimist.

Haigekassa vastustega meie selgitustaotlusele on võimalik tutvuda selle lingi kaudu

Ravimiameti vastusega meie selgitustaotlusele on võimalik tutvuda selle lingi kaudu.

kolmapäev, 19. oktoober 2022

“Haigeks teeme tasuta, aga tervenemine on su oma mure. Mis saab edasi?”

 18. oktoobril 2022 Tallinnas L´Ermitage hotelli konverentsisaalis toimunud vaktsiinikahjustuste temaatikat käsitleva konverentsi videoülekannet on võimalik järelvaadata MTÜ Ikkagi Inimesed YouTube´i kanalist ja Facebooki lehel ning siin. 

esmaspäev, 10. oktoober 2022

18. oktoobril 2022 toimub koroonavaktsiini kõrvaltoimete temaatikat käsitlev konverents

18. oktoobril toimub konverents, kus käsitletakse koroonavaktsiini kõrvaltoimeid ja kõrvaltoimete all kannatajate problemaatikat.

Ettekanded toimuvad kell 14:30 - 17:00 otseülekandena MTÜ Ikkagi Inimesed Facebooki lehel ning YouTube kanalis.ESINEJAD

*Martin Kadai - molekulaarbioloog ja õiguskantsleri nõunik;
*Jaanika Reilik-Bakhoff - advokaat Pallo&Partnerid;
*Sirje Rüütel Boudinot - immunoloog;
*Irja Lutsar - teadusnõukoja juht 2020-2022;
*Hele Everaus - onkoloog ja riigikogu liige;
*Toomas Toomsoo - neuroloog;
*Riina Kütt - MTÜ Ikkagi Inimesed juhatuse liige ja kahjukannatajate esindaja.
Kuna kohtade arv on piiratud, siis on konverents kinnine ja kutsetega. Kõik on oodatud vaatama otseülekannet. Kogu üritus on ka järelvaadatav'

Konverentsi korraldamist saad toetada annetades jõukohase summa
MTÜ Ikkagi Inimesed
EE05 2200 2210 7820 7957 (Swedbank)

esmaspäev, 3. oktoober 2022

3. oktoobril kohtusime Tervise- ja tööministriga

3. oktoobril kell 12.00-13.00 kohtusime Tervise- ja tööministriga. 

Meie eesrmägiks oli anda ülevaade probleemidest, mida oleme täheldanud seoses koroonavaktsiini kõrvaltoimete diagnoosimise ja ravimisega ning koroonavaktsiini tõttu tervisekahju hüvitamisega. 

Lisaks ministrile ja tema nõunikule osalesid ametnikud Sotsiaalministeeriumist, Ravimiametist ja Haigekassast. Nii suure osalejate arvu ja nii komplitseeritud teema jaoks oli üks tund ilmselgelt liiga lühike aeg. Hoolimata tugevast konkurentsist kõneajale, suutsime siiski mõned oma tähelepanekud kuuldavaks teha. 

Positiivseks võib lugeda seda, et minister näis aru saavat, et tegmist on väga probleemiderohke valdkonnaga ning vaktsiinikahju hüvitamise protsess käib tagurpidi justkui "õmmeldaks mantlit nööbi külge", mitte vastupidi. 

Esitasime kohtumise eel ministrile ka MEMO, milles tõime üldistatud kujul välja meie poolt kaardistatud probleemid ja ettepanekud nende probleemide lahendamiseks.

MEMO on kokkuvõte meie poolt koostatud märgukirjast, mille saadame laiemale avalikkusele oktoobrikuu jooksul.