reede, 28. oktoober 2022

Hagekassa ja Ravimiameti vastused teabenõudele

Meie lepinguline esindaja Advokaadibüroo Pallo&Partnerid OÜ esitas 23. septembril meie eest ja nimel Haigekassale teabenõude. 

Vastused saime Haigekassalt (24.10.2022 nr 1.1-13/23847-3) ja Ravimiametilt (28.10.2022 nr JUH-9/16-3), kuna osad küsimused ei kuulunud Haigekassa pädevusse. 

Üldistatult öeldes saame tõdeda, et saadud andmed näitavad paljudes aspektides probleeme ja ebakõlasid seoses vaktsiinikahjude diagnoosimise, kodeerimise ja raporteerimisega. Seetõttu pole ka imekpsandav, et probleemid on seoses vaktsiinikahjude hüvitamisega. 

Toome siinkohal eraldi vaid ühe iseloomuliku ebakõla, milleks on diagnoosikoodi U12.9 kasutamine. 

Meie küsimus nr 3: Kui palju on kasutatud meedikute pool diagnoosikoodi U12.9 (COVID-19 vaktsiini põhjustatud soovimatu mõju, täpsustamata)? 

Haigekassa vastus nr 3: Aastal 2021 oli Eesti Haigekassale esitatud raviarveid (või retsepte), kus oli kas põhi- või kaasuva diagnoosina märgitud U12.9, 772 isiku kohta, aastal 2022 (28.09.2022 kuupäeva seisuga) 178 isiku kohta. Juhime tähelepanu, et mitte kõik neist isikutest ei ole kas üldse vaktsineeritud, või ei olnud nad seda arve esitamise või retsepti kirjutamise ajaks (vt. vastus 6.)

Meie küsimus nr 6: Kui palju on Eestis pika COVID-vaktsineerimise järgse sündroomi (long post-COVID vaccination syndrome) all kannatavaid patsiente?

Haigekassa vastus nr 6: Kui defineerida pika COVID-vaktsineerimise järgse sündroomiga patsient seeläbi, et Eesti Haigekassale on esitatud raviarve (või retsept), millele on kas põhi-või kaasuva diagnoosina märgitud U12.9, siis alates 2021 aastast on selliseid isikuid 934. Sh. on 41 isikut, kes meie andmeil ei ole vaktsineeritud COVID-19 vastu ja 350 isikut, kes on tänaseks vaktsineeritud, kuid kellel U12.9 diagnoos on arvele (või retseptile) märgitud enne vaktsineerimist.

Haigekassa vastustega meie selgitustaotlusele on võimalik tutvuda selle lingi kaudu

Ravimiameti vastusega meie selgitustaotlusele on võimalik tutvuda selle lingi kaudu.

Kommentaare ei ole: