neljapäev, 14. aprill 2022

Tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seadus (522 SE) võeti Riigikogu poolt vastu

13. aprillil toimunud Riigikogu täiskogu korralisel istungil võeti vastu Tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seadus 522 SE ning koos sellega otsustati ka vaktsiinide kõrvaltoimetega kaasnevate tervisekahjude hüvitamine. 

Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 76 Riigikogu liiget, vastu ei hääletanud ükski saadik. 

Isamaa fraktsioon ei osalenud hääletuses, kuna nende toetus kuulus põhimõttele, mille kohaselt pidanuks vaktsiinikahjude hüvitamine toimuma eraldi regulatsiooni alusel. Selle lähenemise poolt oleme olnud ka meie. Põhjendused oleme esitanud oma varasemalt tehtud ettepanekutes (vt 28. jaanuar 2022 postitust).

Riigikogu menetles Tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seadust neljanda päevakorrapunktina ning menetluskäiku ja lõpphääletust on võimalik jälgida siit

14. aprillil 2022 saadeti seadus Vabariigi Presidendile välja kuulutamiseks.

teisipäev, 5. aprill 2022

Tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seaduseelnõule (522 SE) teine lugemine Riigikogus

24. märtsil 2022, toimus Tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seaduseelnõu (522 SE) teine lugemine Riigkogus. 

See istung lõppes enne, kui Riigikogu jõudis hääletada eelnõule tehtud muudatusettepanekuid. Sestap toimus teine lugemine ning muudatusettepanekute menetlemine 4. aprillil esimese päevakorrapunkti all.

Istungit ja muudatusettepanekute hääletust on võimalik järelvaadata siit. Riigikogu otsuseks oli teine seaduseelnõu teine lugemine lõpetada ja saata see kolmandale lugemisele. 

Vaktsiinikahjude hüvitamise taotluse vormi arutelu

4. aprillil osalesime Tervisekassa (Haigekassa) finantsosakonna kutsel Vaktsiinikahjude hüvitamise taotluse vormi arutelul. Olime taas kohal oma väikese, kuid väga koostööalti ja konstruktiivse esindusega. Koosolekuks ette nähtud tund kulus kiiresti ja sisukalt. 

Ehkki seadus ei ole veel vastu võetud, valmistub Haigekassa taotluste esitamiseks ning soovib selleks parimal võimalikul moel valmis olla ja tegeleb juba praegu vajalike dokumentide ettevalmistamise ning protseduuride katsetamisega. 

Saime taas anda oma praktilisel kogemusel põhineva vaate ning teha mitmeid taotluse vormi funktsionaalsust suurendavaid ettepanekuid. Koosoleku lõpus leppisime kokku, et MTÜ Ikkagi Inimesed saab osaleda ka taotlusvormi piloteerimisel. See peaks aset leidma aprilli teisel täisnädalal. 

Hetkel on seoses selle dokumendiga kõige olulisem see teadmine, et taotlusi saab hakata esitame nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt ning kuna seadus annab Ravimiametile õiguse avalduse esitanud isikute terviseandmete töötlemiseks, siis ei ole vaja hakata ise kõiki tervisedokumente avaldusele juurde lisama.