Statistika

Niipalju kui meie oleme märganud, esitatakse Eestis ametlikku vaktsineerimisinfot kuidagi nõrgapoolselt. Olemas on lehed, mis kutsuvad üles vaktsineerima ja kus on kirjas tüüpiliste võimalike kõrvaltoimetena süstekoha paistetus ja allergiline reaktsioon. Sisuliselt muud infot sealt ei leia. 

Siis on veel olemas Ravimiameti leht, kus esitatakse nädalate kaupa ka vaktsineerimise kõrvaltoimete info, aga puudub kõiki andmeid koondav ülevaade, rääkimata diagrammidest ja teistest infost arusaamist kergendavatest lahendustest. 

Oleme leidnud väga hea ja mitmekülgse andmebaasi, mis koondab Kanada vastavasisulist infot. Siin on väga ülevaatlikult näha kõik kõrvaltoimete andmed vaktsiinide, vanuse, soo ja kõrvaltoimete avaldumise sageduse kaupa. 

Kui sulle Eesti andmeid vaadates tundub, et sind pole olemas või et oled oma sümtomitega ainuke maailmas, siis seda muret kõigi teiste hädade kõrval tõesti ei ole - uuri Kanada andmebaasi või Ravimite võimalike kõrvaltoimete teatiste Euroopa andmebaasi ja sa saad aru, et paigutud üldisemasse mustrisse. 

Kanada terviseinfo andmebaaas


COVID-19 kaugmõjud, Mait Raag (2022-03-14)

COVID-19 kaugmõjud, Tervisekassa analüütika osakond (2022-09-21)

Kommentaare ei ole: