neljapäev, 1. veebruar 2024

Immuniseerimisjärgse kõrvalnähu põhjusliku seose hindamise metoodika

 29.01.2024 väljastas Ravimiamet meile teabenõude korras dokumendi, mida nad kasutavad vaktsiinikahju hüvitamise taotluse puhul põhjusliku seose hindamisel. Ravimiameti kinnitusel on tõlke autoriks tõlkebüroo ning nemad omakorda kinnitavad, et tõlge vastab originaalile. 


Originaaliga on samuti võimalik tutvuda
World Health Organization. (2019). Causality assessment of an adverse event following immunization (AEFI): User manual for the revised WHO classification (2nd ed., 2019 update). World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/340802

Iseenesest on selle metoodika kasutamisega segane lugu, sest enamike väljastatud otsuste puhul on kirjas, et "Ravimiamet kasutab põhjusliku seose hindamiseks Maailma Terviseorganisatsiooni juhendit", aga kui inimene on küsinud juhendi osaks olevate töölehti, siis on vastatud a´la "me oleme selleks liiga pädevad, et kontrolllehti täita". 

Viimastel otsustel aga on hakatud kasutama väljendit "Ravimiamet juhindub põhjusliku seose hindamiseks Maailma Terviseorganisatsiooni juhendist". Mida see võiks tähendada, saab igaüks ise otsustada. 

Kommentaare ei ole: