Liitumine

Vastavalt MTÜ Ikkagi Inimesed põhikirja punktile 2.2 saab Ühingu liikmeks vastu võtmist taotleda iga täisealine füüsiline isik, kelle tervislik seisund on tema enda hinnangul COVID-19 vastu vaktsineerimise tagajärjel halvenenud, kelle kõrvaltoimed on Ravimiametisse raporteeritud ja kes on nõus Ühingu tegevusse Ühingu siseselt panustama avalikult oma nime all.

Täida liikmeks astumise avaldus SIIN.

Liikmelisus saab kehtivuse alates liikmemaksu tasumisest ja MTÜ Ikkagi Inimesed eetikakoodeksi allkirjastamisest. Nendeks toiminguteks vajalikud andmed saadame koos juhatuse otususega liikmeks vastu võtmise osas. 

Vastavalt üldkoosoleku otsusele (13. detsember 2022, otsus nr 6.1) on liikmemaksu suurus 2023. aastal 50 eurot. Liikmemaksu tasumise tähtaeg on 14. jaanuar. Jooksva aasta detsembris liitujate puhul läheb liikmemaks arvesse järgmise majandusaasta liikmemaksuna.

Liikmemaksude ja tegevustoetuste abil katame ühingu tegevuskulusid ja juriidiliste konsultatsioonide kulusid. Ühingu juhatus teeb tööd vabatahtlikkuse alusel. 

Kommentaare ei ole: