teisipäev, 5. aprill 2022

Vaktsiinikahjude hüvitamise taotluse vormi arutelu

4. aprillil osalesime Tervisekassa (Haigekassa) finantsosakonna kutsel Vaktsiinikahjude hüvitamise taotluse vormi arutelul. Olime taas kohal oma väikese, kuid väga koostööalti ja konstruktiivse esindusega. Koosolekuks ette nähtud tund kulus kiiresti ja sisukalt. 

Ehkki seadus ei ole veel vastu võetud, valmistub Haigekassa taotluste esitamiseks ning soovib selleks parimal võimalikul moel valmis olla ja tegeleb juba praegu vajalike dokumentide ettevalmistamise ning protseduuride katsetamisega. 

Saime taas anda oma praktilisel kogemusel põhineva vaate ning teha mitmeid taotluse vormi funktsionaalsust suurendavaid ettepanekuid. Koosoleku lõpus leppisime kokku, et MTÜ Ikkagi Inimesed saab osaleda ka taotlusvormi piloteerimisel. See peaks aset leidma aprilli teisel täisnädalal. 

Hetkel on seoses selle dokumendiga kõige olulisem see teadmine, et taotlusi saab hakata esitame nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt ning kuna seadus annab Ravimiametile õiguse avalduse esitanud isikute terviseandmete töötlemiseks, siis ei ole vaja hakata ise kõiki tervisedokumente avaldusele juurde lisama. 

Kommentaare ei ole: