esmaspäev, 21. november 2022

Saatsime Ravimiametile teabenõude vaktsiinikahjude hindamise metoodika kohta

21. novembril 2022 saatsime Ravimiametile teabenõude selleks, et meile edastataks vaktsiinikahju põhjusliku seose hindamise metoodiline juhend, hindamisprotsessi mudel ja vaktsiinikahju hindajate instrueerimise materjalid.

Teabenõue

MTÜ Ikkagi Inimesed eesmärgiks on ühendada, esindada ja toetada COVID-19 vastu vaktsineerimise tagajärjel rasked kõrvaltoimed saanud ja Ravimiametisse sellekohaselt raporteeritud täisealisi isikuid ning teostada nende isikute huvikaitset. 

2022. aasta septembri lõpu seisuga on nõuetekohaseid vaktsiinikahjustuste taotlusi esitatud Eesti Haigekassa kokku 1154 ning üksnes 19 neist on rahuldatud (andmed pärinevad lehelt vaktsineeri.ee). 

Nii väike rahuldatud taotluse hulk ei näita meie hinnangul mitte seda, et meil on vähe vaktsiinikahjustustega inimesi, vaid probleeme vaktsiinikahjude põhjusliku hindamise menetluses. 

Selle teabenõude eesmärgiks on saada ülevaade vaktsiinikahju põhjusliku seose hindamise protseduuridest ja protsessist. 

Palume teabenõude korras väljastada meile:

  1. Vaktsiinikahju põhjusliku seose hindamise metoodiline juhend ja kõik teised seonduvad materjalid, mida kasutavad vaktsiinikahju põhjusliku seose hindamist teostavad isikud oma töös (nt blanketid, vormid, skeemid jms). 
  2. Vaktsiinikahju põhjusliku hindamise protsessi mudel (NB! Me ei pea silmas mitte Ravimiseadusega kehtestatud tööjaotust Haigekassa ja Ravimiameti vahel, vaid Ravimiameti enda sisemist tööprotsessi kirjeldust).
  3. Vaktsiinikahju põhjusliku seose hindamist teostavate isikute instrueerimise juhend ja koolitusmaterjalid, mida on kasutatud nende täiendväljaõppeks selle konkreetse töö teostamiseks.  

Metoodiline juhend ja tööprotsessi kirjeldus palume väljastada koos dokumendiga, millega need on kehtestatud. 

Kommentaare ei ole: