neljapäev, 1. veebruar 2024

Immuniseerimisjärgse kõrvalnähu põhjusliku seose hindamise metoodika

 29.01.2024 väljastas Ravimiamet meile teabenõude korras dokumendi, mida nad kasutavad vaktsiinikahju hüvitamise taotluse puhul põhjusliku seose hindamisel. Ravimiameti kinnitusel on tõlke autoriks tõlkebüroo ning nemad omakorda kinnitavad, et tõlge vastab originaalile. 


Originaaliga on samuti võimalik tutvuda
World Health Organization. (2019). Causality assessment of an adverse event following immunization (AEFI): User manual for the revised WHO classification (2nd ed., 2019 update). World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/340802

Iseenesest on selle metoodika kasutamisega segane lugu, sest enamike väljastatud otsuste puhul on kirjas, et "Ravimiamet kasutab põhjusliku seose hindamiseks Maailma Terviseorganisatsiooni juhendit", aga kui inimene on küsinud juhendi osaks olevate töölehti, siis on vastatud a´la "me oleme selleks liiga pädevad, et kontrolllehti täita". 

Viimastel otsustel aga on hakatud kasutama väljendit "Ravimiamet juhindub põhjusliku seose hindamiseks Maailma Terviseorganisatsiooni juhendist". Mida see võiks tähendada, saab igaüks ise otsustada. 

reede, 12. jaanuar 2024

Lutsar: vaktsiinikahjude hüvitamise seadus tuleks ümber vaadata

Selline see 9.01.2024 ERR saade IMPULSS siis sai.

Kui tunned, et teeme õiget ja head tööd, siis oleme tänulikud, kui toetad meie tegevust jõukohase annetusega.

Suur aitäh kõigile toetajatele!

MTÜ Ikkagi Inimesed

Arvelduskonto number: EE052200221078207957 (Swedbank)neljapäev, 15. detsember 2022

MÄRGUKIRI: Eesti Vabariik ei käitu vaktsiinikahjustuse saanud inimeste suhtes õigusriigina

15. detsembril edastas MTÜ Ikkagi Inimesed MÄRGUKIRJA seoses sellega, et praegusel juhul ei käitu Eesti Vabariik COVID-19 vaktsiini tõttu tervisekahjustuse saanud inimeste suhtes õigusriigina. 

MTÜ on ka varasemalt probleemidele tähelepanu juhtinud, kuid seni pole need tulemusi andnud. Loodame, et antud märgukiri loob selles osas positiivse muutuse.

Adressaat: Eesti Vabariigi Õiguskantsler, Riigikogu sotsiaalkomisjon, Riigikogu vaktsiinijärgsete terviseprobleemide lahenduste toetusrühm, Tervise- ja tööminister, Ravimiamet, Haigekassa
Teadmiseks: Eesti Vabariigi President, Riigikogu juhatus, fraktsioonid, haiglad, Eesti Haiglate Liit, Eesti Arstide Liit, Perearstide Selts, Teadusnõukoda, Terviseamet
Kellelt: Riina Kütt, MTÜ Ikkagi Inimesed
Kuupäev:15. detsember 2022
Andmed: Märgukirja pikkus on 22 lehekülge. Seonduvad dokumendid on viidatud allmärkustena.
Teema: Eesti Vabariik ei käitu vaktsiinikahjustuse saanud inimeste suhtes õigusriigina

esmaspäev, 21. november 2022

Saatsime Ravimiametile teabenõude vaktsiinikahjude hindamise metoodika kohta

21. novembril 2022 saatsime Ravimiametile teabenõude selleks, et meile edastataks vaktsiinikahju põhjusliku seose hindamise metoodiline juhend, hindamisprotsessi mudel ja vaktsiinikahju hindajate instrueerimise materjalid.

Teabenõue

MTÜ Ikkagi Inimesed eesmärgiks on ühendada, esindada ja toetada COVID-19 vastu vaktsineerimise tagajärjel rasked kõrvaltoimed saanud ja Ravimiametisse sellekohaselt raporteeritud täisealisi isikuid ning teostada nende isikute huvikaitset. 

2022. aasta septembri lõpu seisuga on nõuetekohaseid vaktsiinikahjustuste taotlusi esitatud Eesti Haigekassa kokku 1154 ning üksnes 19 neist on rahuldatud (andmed pärinevad lehelt vaktsineeri.ee). 

Nii väike rahuldatud taotluse hulk ei näita meie hinnangul mitte seda, et meil on vähe vaktsiinikahjustustega inimesi, vaid probleeme vaktsiinikahjude põhjusliku hindamise menetluses. 

Selle teabenõude eesmärgiks on saada ülevaade vaktsiinikahju põhjusliku seose hindamise protseduuridest ja protsessist. 

Palume teabenõude korras väljastada meile:

  1. Vaktsiinikahju põhjusliku seose hindamise metoodiline juhend ja kõik teised seonduvad materjalid, mida kasutavad vaktsiinikahju põhjusliku seose hindamist teostavad isikud oma töös (nt blanketid, vormid, skeemid jms). 
  2. Vaktsiinikahju põhjusliku hindamise protsessi mudel (NB! Me ei pea silmas mitte Ravimiseadusega kehtestatud tööjaotust Haigekassa ja Ravimiameti vahel, vaid Ravimiameti enda sisemist tööprotsessi kirjeldust).
  3. Vaktsiinikahju põhjusliku seose hindamist teostavate isikute instrueerimise juhend ja koolitusmaterjalid, mida on kasutatud nende täiendväljaõppeks selle konkreetse töö teostamiseks.  

Metoodiline juhend ja tööprotsessi kirjeldus palume väljastada koos dokumendiga, millega need on kehtestatud.