kolmapäev, 16. veebruar 2022

15. veebruaril osalesime Riigikogu sotsiaalkomisjoni istungil

15. veebruaril kell 14.00-17.00 toimus Riigikogu sotsiaalkomisjoni istung, mille raames käsitleti Tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse eelnõule (522 SE) tehtud muudatusettepanekuid. 

MTÜ Ikkagi Inimesed esindus oli kohal ja tutvustas meie tehtud ettepanekuid

Meie seisukohad tuginevad poolstruktureeriud intervjuudel 20 inimesega, kelle terviseseisund on pärast vaktsineerimist järsult halvenenud.

Vestlustest on joonistunud välja järgnevad süsteemi tasandi probleemid: 

  1. Esmatasandi- ega eriarstid ei näe ei/ ei taha näha seost vaktsiiniga ega oska diagnoosida, eriti kui tegu on autoimmuunreaktsiooniga;
  2. Meedikud ei kaldu Ravimiametile raporteerima ja inimesed võivad jääda neid uskuma ega raporteeri ka ise;
  3. Kuna meedikud ei leia sümptomite põhjust, hakkavad nad otsima põhjust psüühikast ja vähendavad seeläbi diagnoosini jõudmise tõenäosust;
  4. Ajas hajutatud ambulatoorsed uuringud ei vii diagnoosini, kuna tervseseisund on pidevas muutumises.
  5. 20-st juhtumist 18 juhul on olnud kõigil kannatanutel erinevad arstid. Arstidel ei teki süsteemset ülevaadet tervikust. 


Kommentaare ei ole: